Reglementen

Major BBT en major MWT

De informatie op deze pagina geldt zowel voor de major Biomedische Technologie als de major Medische Wetenschappen en Technologie.

Onderwijs- en examenregeling (OER)

De OER is de onderwijs- en examenregeling van een opleiding. De volgende onderwerpen komen onder andere aan de orde: 

  • De inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden examens, het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens alsmede de momenten waarop deze afgelegd kunnen worden; 

  • De wijze waarop de tentamens worden afgenomen (mondeling, schriftelijk of op andere wijze); 

  • De geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde examenonderdelen; 

  • Het recht op inzage en nabespreking. 

Elk collegejaar wordt de OER opnieuw vastgesteld. Het officiële document is te vinden onderaan deze pagina onder downloads.

Examenreglement

Dit zijn de regels en richtlijnen van de examencommissie. Meer informatie over de examencommissie vind je op de volgende pagina: Examencommissie 

Het examenreglement vind je onderaan deze pagina onder downloads. 

Harde knip

Op 1 september 2012 voert de TU/e de zogenaamde ‘harde knip’ in. Deze maatregel houdt in dat je pas kunt starten met een masteropleiding wanneer je de bacheloropleiding hebt afgerond. HBO- en WO-schakelstudenten moeten hun schakelprogramma volledig afgerond hebben om met hun masteropleiding te mogen starten.  

Vanwege corona kunnen er andere regels gelden rondom de harde knip. Meer informatie hierover vind je op de volgende pagina: Bachelor-before-master rule (tue.nl)