Afwezigheid onderwijs en tentamens

Major BBT en major MWT

De informatie op deze pagina geldt zowel voor de major Biomedische Technologie als de major Medische Wetenschappen en Technologie. 

Vermeld in je e-mail altijd duidelijk je welk onderdeel (vakcode en vaknaam) je gaat missen of gemist hebt als je jezelf wilt afmelden. Vermeld daarnaast ook altijd je naam én studentnummer

Afwezigheid bij tentamens

Als je afwezig bent bij een tentamen of tussentoets moet je dit binnen 24 uur na het tentamen melden bij de studieadviseur. Dit kan je doen door een mail te sturen naar: academic.advisor.bme@tue.nl. De herkansing van de tussentoets wordt door de studieadviseur bij de docent aangevraagd en dient plaats te vinden voor het tentamen. Meer informatie over het aanmelden voor de herkansing van een tentamen vind je op deze pagina

Afwezigheid bij een OGO- of CBL-bijeenkomst

Kan je niet aanwezig zijn bij een OGO- of CBL-bijeenkomst? Dan dien je een online formulier in te vullen. Het formulier en meer informatie over het afmelden voor een:

Afwezigheid bij vakken

Check de Canvaspagina van het desbetreffende vak als je ziek of afwezig bent om te zien of je iemand dient te informeren of andere stappen moet ondernemen. Als je voor een langere periode afwezig bent kan dit je studievoortgang beïnvloeden en mogelijk tot studievertraging leiden. Neem in dit geval direct contact op met je studieadviseur. Je kan een afspraak maken via de volgende pagina: Studiebegeleiding