Studiebegeleiding

Major BBT en major MWT

De informatie op deze pagina geldt zowel voor de major Biomedische Technologie als de major Medische Wetenschappen en Technologie. 

Maak een afspraak

Maak een afspraak met Claartje Boskman of Marian van Wershoven op onderstaande pagina. 

Maak een afspraak met je studieadviseur

Studeren met bijzondere omstandigheden

Er zijn soms bijzondere omstandigheden die ervoor zorgen dat je niet in het gemiddelde tempo je studie kunt afronden. De TU/e biedt in sommige gevallen (financieel) ondersteunende regelingen:

Neem ook altijd contact op met de studieadviseur door hierboven een afspraak te maken. 

Meer informatie over het aanvragen van speciale voorzieningen voor je tentamen vind je op de volgende pagina: Special facilities for an exam (tue.nl)

Student-mentoren

De studentmentor brengt eerstejaars studenten in contact met medestudenten, de studie/het studeren, de opleiding, de faculteit, de universiteit en het studentenleven. Iedere eerstejaars student krijgt met een groepje medestudenten een student-mentor toegewezen. 

Wat doet de student-mentor:

  • Houdt bijeenkomsten met groepjes studenten.
  • Stimuleert de ontwikkeling van studievaardigheden.
  • Verschaft informatie over opleiding, faculteit, universiteit en studentenleven; maar ook over naar wie toe te gaan bij vragen of problemen.