Bindend studieadvies (BSA)

Major BBT en major MWT

De informatie op deze pagina geldt zowel voor de major Biomedische Technologie als de major Medische Wetenschappen en Technologie. 

  • Eerstejaars bachelorstudenten die zich voor de eerste keer inschrijven voor de major BBT of MWT, ontvangen een bindend studieadvies (BSA) na één jaar studeren.
  • De examencommissie verleent dit BSA op basis van de behaalde studiepunten na één jaar studeren.
  • Je krijgt een positief BSA toegewezen als je minimaal 45 studiepunten tijdens je eerste studiejaar hebt behaald. 

Voorlopig advies

Iedere eerstejaars student krijgt een voorlopig advies na één semester. Dit advies is gebaseerd op de studiepunten die na één semester behaald zijn en dit wordt vastgesteld in februari. Een positief voorlopig advies krijg je wanneer je na één semester minimaal 25 studiepunten hebt behaald. Een negatief voorlopig advies ontvang je wanneer je minder dan 25 studiepunten na één semester. Dit voorlopige advies heeft geen consequenties, maar geeft je een indicatie van je studievoortgang.  

Negatief BSA

Het is alleen mogelijk om door te gaan met je studie binnen onze faculteit, als je een positief BSA krijgt na één jaar studeren. Een negatief BSA betekent dat je niet door kan gaan met je studieprogramma en dus moet stoppen. Vervolgens is het gedurende drie jaar niet mogelijk om jezelf in te schrijven voor onze opleiding wat betekent dat het niet mogelijk is te starten met de major BBT of de major MWT. 

NB: dit is alleen voor bachelorstudenten van toepassing

Uitstel BSA

Bij zwaarwegende persoonlijke omstandigheden kun je eventueel in aanmerking komen voor uitstel BSA. Neem hiervoor altijd tijdig contact op met je studieadviseur via de volgende pagina: Studiebegeleiding

Er kunnen andere regels gelden rondom de BSA. Meer informatie hierover vind je op de volgende pagina: Binding Recommendation for continuation of studies (tue.nl)