Pre-master Science Education & Communication

Studenten met interesse voor de Master Science Education and Communication (SEC) kunnen dit kenbaar maken door zich voor deze studie in te schrijven in studielink. Alle potentiële studenten doorlopen een intakeprocedure die start na inschrijven en wordt afgesloten met een individueel voorstel studieprogramma voor de master SEC. Bij akkoord kan de student de inschrijving definitief maken. 

Het individuele studieprogramma wordt bekeken en goedgekeurd door de toelatings- en examencommissie van de Eindhoven School of Education (ESoE) voordat de student wordt toegelaten en vastgelegd in de studieovereenkomst.

Het studieprogramma kan een pre-master gedeelte bevatten voor studenten met een sterk afwijkende vooropleiding of studenten afkomstig van het HBO. De ESoE pre-master­programma’s die toelating geven tot SEC zijn:

Science Education track

Pre-master

Informatica

Schakelprogramma SEC Leraar vho Informatica

Natuurkunde

Schakelprogramma SEC Leraar vho Natuurkunde

Scheikunde

Schakelprogramma SEC Leraar vho Scheikunde

Wiskunde

Schakelprogramma SEC Leraar vho Wiskunde

Onderzoek en Ontwerpen

Schakelprogramma SEC Leraar vho O&O

Let wel: het afronden van een deze pre-masters volgens het afgesproken studieprogramma geeft alleen toegang tot de Master SEC in de track aangegeven op de studieovereenkomst. Voor vragen omtrent de pre-master SEC kun je contact opnemen met ESoE via ESA.ESOE@tue.nl.