Boetebeding

Controleer of in de stage- of afstudeerovereenkomst een boeteclausule is opgenomen. Een boetebeding betekent dat als je één van de bindende clausules in het contract verbreekt, zoals de vertrouwelijkheid, het bedrijf bevoegd is om een boete op te leggen zonder tussenkomst van de rechter. Het bedrag van de boete kan enorm zijn. Probeer daarom deze clausule uit de overeenkomst te schrappen.

Indien schrappen niet mogelijk is, probeer dan de boete te matigen. Een boete van bijvoorbeeld

€ 10.000 of € 20.000 euro is buiten proportie. Wijs het stageverlenende bedrijf in dit geval erop dat een dergelijk bedrag in strijd is met artikel 6:94 van het Burgerlijk Wetboek.